Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 3
Năm 2021 : 2.988
Ngày đầu đón trẻ trờ lại trường sau nghỉ dịch covid-19

Ngày đầu đón trẻ trờ lại trường sau nghỉ dịch covid-19

Cô Đinh Thị Lan -GV nhóm trẻ đang hướng dẫn trẻ sát khuẩn nhanh trước khi vào lớp Tập thể GV chuẩn bị đón trẻ đầu giờ  Cô Nguyễn Thị Mỹ Hoa đang hương dẫn trẻ sát khuẩn tay trước khi vao lớpGV Nguyễn Thị Thi đang HD trẻ sát khuẩn trước khi vào lớp  Chuẩn bị môi trường bên ngoài phong phú, đẹp, thu ...