Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2020 : 87
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MG LONG SƠN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

PHÒNG GD-ĐTMINH LONG

HỘI ĐỒNGTRƯỜNG MG LONG SƠN

Số 19 /KH- MG

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        Long Sơn, ngày 9 tháng 11 năm 2016

 

                                                      KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

                                    TRƯỜNG MG LONG SƠN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020, 

                                                          TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

          Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020 kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2010-2015, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường MG Long Sơn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường MG, MN trong Huyện Minh Long  xây dựng ngành giáo dục của Huyện nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và quốc tế. Nhằm xây dựng chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn 2016 – 2020, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của đất nước nói chung, của huyện nhà nói riêng. Xác định định hướng phát triển của trường MG Long Sơn trong giai đoạn mới phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của địa phương, vừa tiếp cận sự tiến bộ của nền giáo dục tiên tiến, hiện đại. Nay trường MG Long Sơn xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường trong 5 năm đến (2016 – 2020) và tầm nhìn đến 2025 như sau

A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH – THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

 1. Tình hình trường MG Long Sơn đầu năm học 2016-2017:

 1. Đặc điểm tình hình của trường

    Trường MG Long Sơn được thành đến tháng 9/1997 trường được quy hoạch và xây dựng mới tại thôn diên Sơn , với diện tích 2990.7 m2. Đến nay trường lớp ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu giáo dục của địa phương.

    Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là Phòng GD&ĐT Minh Long về xây dựng nhà trường. Cơ sở vật chất (CSVC) của trường từng bước được cải thiện, đảm bảo cho hoạt động giáo dục cơ bản của nhà trường, cùng với việc xây dựng các tiêu chí về trường chuẩn quốc gia,  nhà trường được đầu tư xây dựng mới  vào năm 1997 với diện tích 2990.7 m2, được    

2/ Thuận lợi – Khó khăn

       a/ Thuận lợi

    - Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, các ban ngành, đoàn thể, hội đoàn thể ở địa phương

    - Được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo trực tiếp và kịp thời của Phòng GD&ĐT Minh Long về mọi hoạt động  giáo dục của trường.

    - Đội ngũ GV 100% đạt chuẩn, nhiệt tình, được tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn chương trình thay sách, đổi mới phương pháp giáo dục và giáo dục trong từng năm học

     - Được hổ trợ  đồ dùng  dạy học ở các lớp .

     - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy được đầu tư ngày càng nhiều, khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu giảng dạy của trường

     - Nhân dân có truyền thống cách mạng lâu đời.

     b/ Khó khăn:

     - Sự quan tâm của phụ huynh chưa sâu sát, chưa nhiều về việc học và sức khỏe cho trẻ.

     - Công tác xã hội hóa còn nhiều hạn chế, chưa huy động sự đóng góp của nhân dân, cộng đồng trong việc xây dựng cơ sở vật chất của trường

     - Cơ sở vật chất vẫn còn thiếu  thiếu các phòng học , phòng chức năng, , phòng làm việc … theo chuẩn kiểm định chất lượng

     3) Đội ngũ cán bộ - giáo viên – nhân viên – học sinh

   */ Giáo viên – CBCNV.    

Tổng số: 22; Biên chế: 15. (BGH: 02; GV đứng lớp: 11; Kế toán: 1; Y tế: 1)

                        Hợp đồng: 7; GV: 4; Cấp dưỡng : 02; Bảo vệ: 1.

                        Đảng viên: 8 ;   ĐVCĐ: 22

*Thống kê chung tình hình số lượng đầu năm 2016 -2017.

- Học sinh :

TT

ĐIỂMTRƯỜNG

TSH

NỮ

DT

NỮ DT

3 TUỔI

4 TUỔI

5 TUỔI

1

Biều Qua

35

12

36

12

13

13

9

2

Lạc Hạ

21

7

21

7

8

7

6

3

Gò Gù

24

10

24

10

7

11

6

4

Gò Chè

30

10

30

10

7

12

11

5

Yên Ngựa

32

11

32

11

9

13

10

6

Gò Nay

25

14

25

14

10

5

10

7

MG Bé A

26

14

15

6

26

 

 

8

MGBé B

28

14

19

10

28

 

 

9

Mg Nhỡ

42

19

22

11

 

42

 

10

MG Lớn

43

24

26

15

 

 

43

 

TỔNG CỘNG

306

135

249

106

109

102

95

 

4) Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính

  * Cơ sở vật chất

    - Diện tích đất được cấp theo giấy chứng nhận số của Sở Tài nguyên – môi trường Quảng Ngãi là:  2990.7 m2 ;

    - Số phòng học: 10 trong đó 6 điểm lẻ ; số phòng làm việc: 01 phòng;

    - Các thiết bị đồ dùng dạy học:

5. Điểm mạnh, điểm yếu:

* Điểm mạnh

    Hội đồng sư phạm là một tập thể đoàn kết, Ban giám hiệu luôn xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết. Chỉ đạo điều hành các hoạt động của nhà trường một cách đồng bộ hiệu quả. Biết phát huy dân chủ trong trường học. Được sự tin tưởng quý mến của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

    Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm yêu nghề gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển. Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ bước đầu đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, nhiều giáo viên có triển vọng tốt, năng động sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tích cực ứng dụng soạn giảng  CNTT đạt hiệu quả tốt. Phần lớn đã và đang học trên chuẩn, có nghiệp vụ sư phạm tốt, yên tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao.

   Chất lượng giáo dục đại trà  ổn định, là đơn vị có nhiều thành tích trong huyện. Sau nhiều năm hoạt động nhà trường đã thu được những kinh nghiệm về công tác quản lý, các nề nếp đã đi vào ổn định. Cảnh quang nhà trường đảm bảo “Xanh  - sạch - đẹp- An toàn”, thu hút PHHS tin tưởng gởi con em vào học tại trường.

   Trong những năm học gần đây các tổ chức xã hội, các đoàn thể và cá nhân đã tham gia tích cực vào công tác huy động các nguồn lực tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho nhà trường.

* Điểm yếu

   Tay nghề của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, một số ít giáo viên chưa đầu tư nhiều cho chuyên môn nghiệp vụ, ngại đổi mới.

. Các vấn đề ưu tiên cần giải quyết

   Tiếp tục xây dựng kỷ cương, nền nếp nhà trường theo hướng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

   Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ưu tiên xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQL có chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị đạo đức vững vàng, đồng thời coi trọng xây dựng đội ngũ nhân viên về ý thức và năng lực chuyên môn phục vụ dạy học, giáo dục, quản lí nhà trường.

   Đối mới phương pháp, kỹ thuật dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục MN. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cô giáo . Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

   Củng cố và đầu tư CSVC chất của nhà trường theo hướng đồng bộ, hiện đại.

   Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học và công tác quản lý.

   Xây dựng các quan hệ giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội thấu tình đạt lý, có nghĩa có tình thống nhất mục tiêu cùng chăm lo phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần.

  Thực hiện việc KĐCL giáo dục, áp dụng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia vào việc đánh giá hoạt động dạy học, giáo dục và quản lý nhà trường.

B- ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

   Xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và giữ đạt chuẩn GDPC-CMC, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn vào năm học 2018 – 2019 , đẩy mạnh UDCNTT vào quản lý và dạy học. Nâng cao trình độ trên chuẩn của giáo viên để đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay. Giáo dục HS phát triển toàn diện, tạo dựng môi trường học tập và rèn luyện có dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm để mỗi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những năng lực sẵn có của từng cá nhân. Làm cho mọi học sinh đều thấy rằng: “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”

TẦM NHÌN

   Đến năm 2020 Trường MG Long Sơn sẽ trở thành một trong những trường đứng trong tốp những trường có chất lượng cao mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập .Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới thành tích cao trong sự phát triển toàn diện.

C- MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

I. Mục tiêu chung: 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ CB – GV – NV đáp ứng yêu cầu phát triển GD

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Huy động nguồn lực để phát triển tốt nhà trường. Hoàn thiện về CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy – học

- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hoàn thiện, chuẩn mực, phù hợp với tiềm năng hiện có của nhà trường, của địa phương, phù hợp với xu thế hội nhập phát triển của đất nước

II. Mục tiêu cụ thể:

1. Thực hiện chương trình giáo dục Mầm Non

1.1.Về chất lượng Soạn giảng

- 100% GV có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định

- Có kế hoạch dạy học phù hợp với kế hoạch 35 tuần của Bộ GD-ĐT ban hành

- Phấn đấu có 70% GV có chất lượng tốt, 30%GV có chất lượng khá

1.2.Về chất lượng sinh hoạt chuyên môn

- Đảm bảo sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ 2 lần/tháng

- Nội dung sinh hoạt có chất lượng, đa dạng, chú trọng việc học tập, bồi dưỡng và nghiên cứu chuyên môn, có 100% GV tham gia sinh hoạt chuyên môn và các hoạt động khác của tổ đề ra

- Hàng năm mở ít nhất 2 chuyên đề/ tổ; có 30% GV tham gia viết sáng kiến

1.3.Về kiểm tra đánh giá học sinh 5 tuổi

- Đảmbảo có 100% học sinh 5 tuổi được kiểm tra theo điều lệ trường MN

- Kiểm tra đánh giá công bằng, khách quan và đúng quy chế

2. Về tổ chức các hoạt động học tập và rèn luyện

- Dạy đúng theo kể hoạch, theo chủ đề

- 100% HS được xếp loại : Bé chăm ngoan ; Bé ngoan .

3. Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

- Trong giai đoạn 2016-2020, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên như sau:

- Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chủng loại, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.

- 100% giáo viên đạt chuẩn và phấn đấu 70% giáo viên đạt trên chuẩn.

- 100% giáo viên đạt kết quả BDTX hàng năm từ khá trở lên.

- 100% giáo viên đạt trình độ A Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Trên 50% giáo viên đạt trình độ sơ cấp lý luận chính trị.

- Phấn đấu có 30% giáo viên đạt giải trong phong trào thi GV Giỏi cấp Huyện.

- 100% nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

- Trong giai đoạn 2016-2020, nhà trường phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học như sau:

- Sắp xếp phòng học, phòng làm việc, trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Các phòng thể chất , âm nhạc được trang bị nâng cấp đúng quy định trường chuẩn quốc gia

- Xây dựng môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp”, an toàn, trong sáng, lành mạnh.

5. Mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT, đảm bảo đạt các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Xây dựng cơ cấu tổ chức nhà trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đúng quy định điều lệ trường MN

- Đội ngũ CBQL –GV-NV đủ về cơ cấu, đảm bảo chuyên môn, không có GV xếp loại yếu về chuyên môn và đạo đức

- Thực hiện tốt mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội

- Phấn đấu xây dựng và được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia vào năm học 2018 – 2019

D- CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

I.Thực hiện kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học.

1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy:

 • Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Tổ chức giảng dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình; xây dựng kế hoạch và các biện pháp chuyên môn gắn với yêu cầu thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng, của Nhà nước và của Ngành.
 • Tăng cường kiểm tra giải quyết kịp thời các khó khăn về chuyên môn. Đảm bảo mỗi giáo viên đều có nhận thức đầy đủ về mục tiêu và yêu cầu trọng tâm các bài dạy và chương trình môn học.
 • Phổ cập giáo dục và hoàn thành phổ cập bậc trung học và định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
 • Thực hiện tốt nền nếp kỷ cương, tăng cường môi trường sư phạm, giáo dục thái độ, hành vi ứng xử thân thiện trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh.

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh:

 • Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua BDTX, dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức hội thảo chuyên đề cấp trường, và cấp huyện.
 • Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Học sinh phải hiểu bài, biết tổng hợp kiến thức và có thể biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài. Thực hiện tốt việc chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kiểm tra đánh giá.
 • Tích cực đổi mới nội dung phương pháp giáo dục, đẩy mạnh ƯDCNTT phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

 II.Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ. 

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường:

 • Xây dựng quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy chế dân chủ, tổ chức bộ máy, quy chế chi tiêu nội bộ... Dựa trên đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản có liên quan.
 • Mạnh dạn đầu tư cho các hoạt động giáo dục có nội dung mới, mang tính đột phá.
 • Duy trì tốt các hoạt động nền nếp, kỷ cương mang tính truyền thống.

2. Nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ:

   Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực; đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhu cầu tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm việc xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn và kết nạp đảng viên mới.

III. Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học theo hướng đa dạng hóa và hiện đại hóa.

 • Tham mưu với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình đã được phê duyệt theo dự án.
 • Lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường nhằm sửa chữa, nâng cấp và làm mới những phần cơ sở hạ tầng đã xuống cấp để phục vụ cho hoạt động dạy học được tốt hơn.
 • Đầu tư kinh phí để mua sắm thêm một số trang thiết bị dạy học đã hỏng hoặc đã hết hạn sử dụng
 • Trồng, chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh, tạo cảnh quang đẹp cho nhà trường.
 • Khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sử dụng và nâng cao hiệu quả của việc ƯDCNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.
 • Nâng cao chất lượng quản lý toàn diện nhà trường bằng CNTT
 • Triển khai rộng rãi việc ƯDCNTT trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng nguồn học liệu điện tử, thư viện điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.
 • Xây dựng hệ thống quản lý và liên kết thông tin đồng bộ trong nhà trường, đảm bảo hiệu quả quản lý hành chính.

V. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục, huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục.

1. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục:

+ Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường:

+ Nguồn lực tài chính: Ngân sách Nhà nước, ngoài ngân sách (nguồn xã hội hóa giáo dục; các nguồn từ giảng dạy, phúc lợi của nhà trường...).

+ Nguồn lực vật chất: khai thác tối đa công năng của cơ sở vật chất của nhà trường (khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ; trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy - học...) trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm.

  VI.Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế.  

 • Xây dựng mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ với ban đại diện Hội cha mẹ học sinh theo đúng Điều lệ ban hành.
 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác, bình đẳng, khách quan với các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân địa phương.
 • Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng của cộng đồng.
 • Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác

 VII. Trách nhiệm của Ban giám hiệu: 

 • Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2016-2020.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
 • Tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
 • Cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường trong kế hoạch từng năm học và chỉ đạo thực hiện.
 • Hai năm một lần, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.

 VIII. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường: 

 • Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.
 • Tổ chức và phân công lao động hợp lý dựa trên nguồn lực, khả năng và trách nhiệm của từng thành viên.
 • Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.
 • Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công việc.

 IX. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên: 

 • Thực hiện kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch chung của nhà trường.
 • Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.
 • Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường.
 •  

 X. Trách nhiệm của học sinh: 

 • Ra sức chăm ngoan học giỏi biết vâng lời cha mẹ và cô giáo. .

 XI. Trách nhiệm của ban đại diện Hội cha mẹ học sinh và phụ huynh học si nh:

 • Phối hợp với nhà trường, giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị trong chiến lược đã vạch ra.
 • Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của chiến lược.
 • KẾT LUẬN

      Kế hoạch chiến lược nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển nhà trường trong thời gian 5 năm tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể CBGV-NV và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

     Trên đây là kế hoạch “Chiến lược phát triển trường Mẫu giáo xã Long Sơn giai đoạn 2016-2020” và tầm nhìn đến 2025.

                                                                                                                    T.M BGH TRƯỜNG

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

   

   

                                                                                                                        Huỳnh Thị Em


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết